Σαν σήμερα: Η γυναίκα αποκτά τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες

Σαν σήμερα η γυναίκα αποκτά τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες στην Ελλάδα

Η ανάγκη για δουλειά ξεκινάει πολλά χρόνια πριν, κι αυτή είναι όχι μόνο η τροφή, αλλά και η καλή ζωή, καθώς δεν θέλει να ζει σε δύσκολες συνθήκες.
Πολλά χρόνια πριν, εργαζόντουσαν μόνο οι άνδρες, είχαν λόγο μόνο οι άνδρες, ψήφιζαν μόνο οι άνδρες. Αυτό δεν χαρακτηρίζεται, ακριβώς ρατσισμός, αλλά σεξισμος. Οι γυναίκες αγανακτούν, και στην Βρετανία του 1897 οργανόνονται και ακόμη και στις μέρες μας ονομάζονται Σουφραζέτες. Τον Φεβρουάριο του 1918 κατοχυρώνεται το δικαίωμα ψήφου σε γυναίκες άνω των 30 ετών, τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, επιτρέπεται να εκλέγονται ενώ το 1928 κατοχυρώνεται το δικαίωμα ψήφου άνω των 20 ετών.


Στην χώρα μας τον Φεβρουάριο του 1930 επιτρέπεται να εκλεγεί μια γυναίκα, και τέσσερα χρόνια μετά, τους δίνεται δικαίωμα ψήφου (άνω των 30), ενώ τον Μάιο του 1952, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. Η πρώτη βουλευτής της Ελλάδας ήταν η Ελένη Σκούρα.Στα χρόνια μας, και στην χώρα μας, δεν υπάρχουν πλέον διακρίσεις. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που συνηθίζεται να ασκούνται από άνδρες ή κάποια άλλα από γυναίκες, αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί. Κάποια γυναίκα επιτρέπεται να ασκήσει κάποιο επάγγελμα που συνηθίζεται να ασκείται από άνδρες, και το αντίθετο.
Έχει γυριστεί μια ταινία ονόματι 'Σουφραζέτες' το 2016, βασισμένη στην πραγματική ιστορία των Σουφραζετών.
Yours sincerely,

Παρακαλούμε αν αυτό το κείμενο χρησιμοποιηθεί να αναφερθεί ο τίτλος του ιστολογίου ως πηγή.

YOU MIGHT ALSO LIKE

September Creatives 2017 | Back to school, Dreamcatcher

Released | To All the Boys I've Loved Before (2018) - spoiler free

Back to School DIYs: Notebooks and Weekly Calendar